Vikten av att använda personskydd när man arbetar i vården

Du som arbetar inom vården gör ett mycket viktigt jobb och förtjänar att känna dig trygg på din arbetsplats. Tyvärr ser verkligheten inte alltid ut så. Det finns dock sätt att göra arbete i vården tryggare. Här kan du läsa om hur.

Vårdpersonal hotas oftare

Du som arbetar inom vården möter mängder av olika människor varje dag. De flesta är tacksamma för din hjälp, något som gör att ditt arbete känns värdefullt. Det finns dock de som uppträder hotfullt mot vårdpersonal. Det kan därför vara bra att utrusta dig som personal med personskydd i form av till exempel personlarm. På så sätt kan du som vårdpersonal känna dig tryggare på ditt arbete.

Vissa områden inom vården är mer utsatta för hot och våld än andra. De som arbetar med ambulanssjukvård har på senare tid varit mycket utsatta. Så här säger Johan Nyholm, ambulanssjukvårdare:

”Den allmänna respekten mot oss har minskat, vilket är en avspegling av samhället”.

Det är emellertid inte bara ambulanssjukvårdare som behöver vara försiktigare på jobbet. Även på vårdcentraler sker våldsbrott, även om det är mindre vanligt. Till om med veterinärer blir utsatta för hot av upprörda djurägare.

Så fungerar personlarm

Upplever du otrygghet på din arbetsplats inom vården? Ta då kontakt med ditt skyddsombud och berätta om det. En av formerna av personskydd man då kan sätta in är personlarm. De fungerar på så sätt att en larmcentral kontaktas om du väljer att utlösa larmet och lämpliga åtgärder sätts sedan in.