Hyr in sjuksköterska

Många sjuksköterskor väljer att arbeta för bemanningsföretag snarare än direkt för sjukvården. Det är ett tillstånd som många anser som negativt, men som faktiskt kan innebära en mängd fördelar, både för sjuksköterskorna och arbetsgivaren.

Arbetsmarknaden präglas i allt högre utsträckning av flexibilitet och vårdsektorn är inget undantag. Dessutom präglas vården precis som andra branscher av säsongsskiftningar. Vissa perioder på året är helt enkelt mer upptagna än andra. Det kan vara smidigt att hyra in en bemanningsföretag sjuksköterska snarare än att fastanställa.

Många föredrar bemanningsföretag

Det är inte särskilt svårt att dra slutsatsen att många av sjuksköterskorna själva föredrar att jobba via bemanningsföretag. Högre löner är ett av de främsta skälen. I alla fall om du ska tro på Kenneth Hopp som i en artikel i VLT anger det som ett av de främsta skälen till att han för några år sedan valde att börja frilansa som sjuksköterska. Den uppfattningen delas av Jessica Johansson som uttalar sig på ett liknande sätt i ett reportage av SVT. Hon tillägger att hon sedan hon började på bemanningsföretag känner att hon har större kontroll över sin arbetssituation. Med det sagt är sjuksköterskor som jobbar på bemanningsföretag självklart redo att vara flexibla. När du hyr in sjuksköterskor är chansen därför stor att du också anlitar en person som känner stor tillfredsställelse i sitt jobb.

Att hyra in sjuksköterskor från ett bemanningsföretag kan dock vara minst lika gynnsamt för dig som eventuell arbetsgivare. Det är inte bara så att du får en mer flexibel pool av arbetskraft att vända dig till. Du slipper också betala arbetsgivaravgifter, vilket är särskilt bra att slippa i tider då trycket kanske inte är lika hård. Sköterskorna på bemanningsföretaget går då vidare och arbetar någonstans där deras insatser behövs. Med en sjuksköterska från ett bemanningsföretag får ni:

  • Sjuksköterskor när verksamheten behöver dem som mest.
  • Kompetenta sjuksköterskor som har vana av att hantera de utmaningar er verksamhet ställs inför.
  • Möjligheten att hålls er drift flexibel vilket i förlängningen bidrar till att frigöra resurser som ni kan använda för att utveckla verksamheten.
  • Slipper ni betala arbetsgivaravgifter, vilket kan bli dyrt när anställd personal inte har några arbetsuppgifter.