Så planerar du en begravning i Göteborg

En begravning är ett sätt att säga farväl till personen som dött. Det är ofta ett viktigt steg i sorgeprocessen. Om du inte orkar styra upp en begravning finns det hjälp att få.

Anhöriga som sörjer en familjemedlemNär en person i din närhet dör förändras din värld. Sorgen som kommer vid ett dödsfall kan i många fall vara svår att hantera. Att i ett sorgetillstånd också planera en begravning kan vara tungt. Men om du bor i Göteborg finns det bra hjälp och stöd att få. Göteborgs begravningsbyrå kan du komma i kontakt med här och de finns där som ett bollplank och ledsagare genom hela begravningsprocessen om du önskar det. Du kan få all hjälp du vill ha. Det finns många fördelar med att ta hjälp. Det är bland annat tidseffektivt och du kan må lite bättre med stöttning på vägen.

“Begravningsceremonin är ett sätt att ta farväl och en viktig del i sorgearbetet.” Läs mer här om hur du kan ta farväl till en avliden anhörig i Göteborg.

Begravningsceremonin kan utföras på olika sätt

Det flesta väljer att ha någon form av begravningsceremoni eftersom det blir ett tillfälle att säga hej då till den avlidne. Hur en begravningsceremoni går till beror delvis på om begravningen ska ske i kyrkan eller vara borgerlig. En begravning i ett kapell eller kyrka behöver följa vissa regler och riktlinjer medan du kan utforma en borgerlig begravningsceremoni precis som du vill. Tänk på att ta den dödes önskningar i beaktande om det finns sådana. I Göteborg finns det möjlighet till lördagsbegravning i sex olika ceremonilokaler och kapell. Efter själva begravningsceremonin brukar många välja att ha någon form av sammankomst med fika eller mat.