Så planerar ni begravningen tillsammans

Många vill lämna ett personligt avtryck efter sig den dag det är dags att ta farväl. En begravning kan göras till en fin upplevelse även när sorgen är stor. De viktigaste detaljerna kan planeras tillsammans i förväg och ge båda parter en trygghet i denna stund.

När det är dags att ta farväl av en anhörig kan det vara känslomässigt betungande och svårt att veta hur begravningen ska planeras. Hos Fenix begravningsbyrå i Stockholm kan begravningen planeras efter de önskemål som finns. Denna sista dag får gärna spegla de personliga relationerna och den rätta känslan skapas av de små detaljerna. Det kan vara enklare att göra rätt val om de personliga preferenserna uttrycks medan den anhöriga fortfarande finns kvar. Några råd på vägen kan utgöra grunden för detta samtal.

Håll samtalet personligt med känslan i fokus

Känslan på begravningen bör spegla den avlidnas personlighet och relationen till de anhöriga. Berättelser från livet kan ge en hint om vad som är lämpligt. Samtala om vilket fika som serverats på födelsedagar, vilka blommor som fanns på bröllopet och vilken musik som förknippas med sommaren. Kyrkans Tidning berör betydelsen av musik som även är viktig för de anhöriga. Begravningen kan innehålla flera musikstycken och kan därför få många betydelser. Valet av festkläder kan spegla klädvalet inför den sista resan. Genom att se till valet av träslag i hemmet kan materialet i kistan väljas. Av större praktisk betydelse är valet av kyrklig eller borgerlig begravning. För den som inte kan eller vill tala med sina anhöriga inför den egna begravningen kan önskemål beskrivas i Livsarkivet som sedan ligger till grund för begravningsbyråns planering tillsammans med de anhöriga.

Undvik praktiska detaljer som berör döden

Det svåraste att prata om kan vara de praktiska detaljerna som berör den avlidna på ett konkret sätt.

  • Hur kroppen ska hanteras kan vara oerhört känsligt. Behovet av en eventuell organdonation eller obduktion kan överlåtas på den döende att ta upp och behöver inte nämnas av de anhöriga.
  • Händelserna kring gravfästningen kan vara känsligt att ta upp. Gravsten och skötsel av gravplatsen betyder ofta mer för de anhöriga som vill ha en minnesplats att återkomma till.
  • En fråga som kan vara av större betydelse att ta upp är önskan om jordsättning eller kremering, men valet av urna kan de anhöriga ansvara för.