Vård i livets slutskede

Att vara närstående till någon som befinner sig i livets slutskede kan vara tufft oavsett hur gammal personen är som är på väg att gå bort. Personer som har en livshotande sjukdom kan få palliativ vård.

Palliativ vård är stöd och behandlingar för att patienten ska få ett så bra och meningsfullt liv som möjligt under sin sista tid i livet. Det handlar bland annat om att få smärtlindring och få stöd med att hantera känslor som ångest och oro. Vården innefattar även samtal med patienten och de anhöriga som förbereder dem på att slutet närmar sig.

Välja begravningsbyrå – ett sätt att förbereda sig på det som ska ske

omtankeNär en nära anhörig får palliativ vård vet du som anhörig att slutet är nära. Det gör det inte lättare och det är inte ovanligt med funderingar kring döden och vad som ska hända. När någon går bort ställs du inför många uppgifter och frågeställningar som du inte är van vid. Då finns begravningsbyrån där för att hjälpa dig. I Stockholm finns abc lilla begravningsbyrån som erbjuder begravningar till en rimlig kostnad där du själv får välja hur lite eller hur mycket du själv vill vara involverad i det praktiska.

Begravningsbyrån hjälper till att planera begravning samt allt praktiskt kring begravningen. De har även ofta juridisk kompetens och kan hjälpa till med testamenten och bouppteckningar. Det finns ett dokument som heter Min sista vilja som du kan ladda ner och fylla i tillsammans med din anhörige innan hen går bort, så att begravningen och allt däromkring blir som personen själv vill.

Diskussion kring palliativ vård

Tyvärr visar statistik från Svenska palliativregistret att den palliativa vården skiljer sig åt beroende på var man bor i Sverige. Det beror bland annat på att saknas kompetens hos personalen kring palliativ vård. I samband med diskussioner om vård i livets slutskede förekommer också nästa alltid frågan om frivillig dödshjälp. Läkaren Juha Hänninen menar till exempel att det är en rättighet för den enskilde patienten att få välja om hen ska fortsätta leva eller inte. Det är en svår fråga där läkarkåren är delad.