Utveckla vård med VR

Den utbildning som krävs för att arbeta inom vård är utmanande och kräver mycket praktisk träning innan du är fullt redo. Vissa behandlingsmetoder och ingrepp kräver några gångers övande innan du har fullt kläm på dem. Men så behöver det inte vara! Med hjälp av modern teknik kan inlärningsprocessen snabbas på ordentligt – speciellt när du får lära dig allt du behöver kunna i en simulerad verklighet.

Att utbilda sig till läkare eller psykolog tar uppemot 5,5 år och då är bara universitetsutbildningen inräknad. Efter du har slutfört din utbildning är det att vänta flera år med allmäntjänstgöring på vald plats. Det kan vara exempelvis på en vårdcentral eller ett sjukhus, beroende på vad det är du ska praktisera inom. Under denna period kommer du sättas i situationer du aldrig tidigare varit med om – och det kan vara svårt att veta hur dessa situationer ska hanteras. 

I en simulerad miljö där du utsätts för dessa situationer kan därför vara en revolutionerande utbildningsform. VR, som står för Virtual Reality, är precis vad den låter som, en virtuell verklighet. I denna miljö går det att sätta en person i en fiktiv situation som är väldigt lik verkligheten utan de verkliga konsekvenserna. Med hjälp av denna teknologi kan ingrepp, sessioner och situationer som en framtida vårdarbetare kan tänkas vara med om, upplevas genom ett par VR-glasögon. 

På vilka sätt kan detta vara bra? 

Vi lär oss genom våra misstag. Inom vården finns det många situationer där misstag skulle kunna begås, däremot finns det inget utrymme för dem. Som praktiserande inom vården krävs det därför att du agerar precist och fattar välgrundade beslut. 

Den huvudsakliga anledningen till att en VR-del är bra att ha i utbildningen är för att i virtuell verklighet går det att när som helst avbryta – till exempel ifall personen upplever starkt obehag eller om det uppstår tveksamhet. Eftersom det kan avbrytas och är fiktivt gör det inte heller något om utövaren råkar göra ett misstag. På så sätt kan framtida utövare inom vården komma mer förberedda till sessioner och ingrepp. Det är inte bara viktigt att lära sig praktiska övningar utan det är även bra att lära sig kontrollera känslor och humör i en situation som kan vara stressig och pressad.

I Mölndals kommun har detta testas inom Socialförvaltningen inom konflikthantering och psykologi. Att vara utbildad inom konflikthantering är nämligen något alla har användning av eftersom vi ständigt behöver samarbeta med människor, framförallt inom olika vårdyrken. Likaså är det viktigt för roller där personalen vid tillfällen för personer som har svårt att kontrollera humöret och en konflikt kan uppstå, vilket är fallet hos en myndighet som Socialförvaltningen. Med hjälp av VR kan personal få agera virtuellt i situationer där de behöver lugna ner en arg individ eller trösta en ledsen person. Resultatet av testet som Mölndals kommun genomförde poängteras att det är av yttersta vikt att lära sig kontrollera känslor och humör i en stressad situation, samt att detta är något som många verkligen behöver träna på.