Hur botar du urinvägsinfektion?

Urinvägsinfektion är en inte helt ovanlig sjukdom som orsakas av bakterier som tar sig upp till urinblåsan. Här får du svar på vad du kan göra för att undvika att bli drabbad och vad du gör när du väl ha blivit drabbad.

Urinvägsinfektion är ett besvärande tillstånd som gör att du kan känna att du behöver kissa ofta och att det svider när du kissar. För de flesta är detta en ofarlig sjukdom som går över av sig själv, det som kan va lurigt är att urinvägsinfektion kan blandas ihop med njurbäckeninflammation som kräver behandling. Är du själv osäker på om dina symtom beror på urinvägsinfektion eller njurbäckeninflammation kan du läsa fler tips och råd på doktor.se/fakta-rad/urinvagsinfektion/ samt ta kontakt med en läkare.

Varför får du urinvägsinfektion?

Urinvägsinfektion beror på att bakterier tar sig upp via urinröret till urinblåsan och skapar en infektion. Detta sker oftare hos kvinnor än hos män på grund av att kvinnors urinrör är kortare. Mer än hälften av alla kvinnor får urinvägsinfektion någon gång under livet.

Hur kan du bota urinvägsinfektion?

toalettstolFör de allra flesta försvinner urinvägsinfektion av sig själv efter några dagar men det finns några saker du kan göra själv för att påskynda processen. Du bör till exempel dricka mycket vatten. När du kissar ofta så rensas bakterierna som ännu inte hunnit fastna bort.

Du kan även ta smärtstillande läkemedel för att underlätta vid obehag. Många har säkert hört talas om att tranbärsjuice kan bota urinvägsinfektion men detta är en myt.

Vad kan du göra för att förhindra en urinvägsinfektion?

För att förebygga urinvägsinfektion kan du tänka på att alltid kissa ut även de sista dropparna så inget urin är kvar i urinblåsan. Har du ofta problem kan du prova att byta till vegetarisk kost. En nygjord studie visar att vegetarianer mer sällan drabbas av urinvägsinfektion eftersom den så kallade kolibakterien som finns i kött kan vara orsak till sjukdomen.