Därför bör du boka tid för PCR-test

Ett PCR-test kan ge svar på om du just nu är infekterad med covid-19, där du snabbt kan se om du har arvsmassa som kommer från viruset och som orsakar en infektion i kroppen. Du kan enkelt boka ett test där du får reda på om du är smittsam och planera för att återgå till jobbet eller resa. Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortsatta åtgärder för att minska smittspridning vilket innebär att befolkningen behöver ta ansvar.

Genom att boka tid för PCR test kan du med en tillförlitlig metod ta reda på om du just nu har en pågående infektion vad gäller covid-19. Testar du positivt kan du snabbt bli inbokad för att få ett digitalt läkarbesök som sker hos Doktor24, vilket också innefattar en smittskyddsanmälan. Du kan beställa testet via 1177, och bör testa dig om du har ont i halsen, hosta eller andra symtom på covid-19.

Följ alltid restriktioner

Även om vaccinationen har kommit igång nu är det fortfarande viktigt att hålla avstånd och följa restriktionerna från Folkhälsomyndigheten:

  • För att minska risken för spridning bör du begränsa hur många möten du deltar i och vara observant
  • på om du utvecklar sjukdomssymtom.
  • Ju färre som träffas vid möten desto bättre.
  • Personer som tidigare har vaccinerats med sin första dos och därefter har låtit det gå tre veckor kan ha möten med friska människor från andra hushåll. Men om du får symtom bör du stanna hemma och testa dig även som vaccinerad.

Planera inför sommaren

Just nu avråder UD från resor till flera olika länder. Det är fortfarande inreseförbud vad gäller icke nödvändiga resor som sker till Sverige från de flesta utomeuropeiska länder. Som svensk medborgare har du rätt att resa till Sverige, och du behöver inte uppge ett negativt covid-19-test för att bli insläppt i landet. Fram till 1 september detta år avråder UD från att göra icke nödvändiga resor till majoriteten av länder utanför EU, Schengen, EES och Storbritannien.

WHO rekommenderar att skjuta upp utlandsresan nu i sommar, eller ställa in den helt. I sin nya sommarkampanj varnar de för olika risker som kan uppkomma för de som väljer att resa utomlands. WHO varnar för att covid-19 fortfarande sprids ute i Europa och att väldigt smittsamma varianter är på väg att bli dominerande. Om du har möjlighet att skjuta upp resan är det vad som är bäst att göra. Genom att fatta rätt beslut kan du stoppa pandemin.

Nyligen hölls en presskonferens där WHO gav en total lägesbild av hur smittspridningen sker. Under vintern har ett stort antal personer drabbats av pandemin men antalet smittade har minskat senare under våren. Antalet sjukhusinläggningar och dödsfall har minskat under de senaste månaderna och sedan förra hösten kan vi nu se att vi för första gången hamnar under 10 000 dödsfall per vecka. Men Hans Kluge som är Europachef för WHO varnar dock för att smittspridningen fortfarande pågår och att nya virusvarianter som deltavarianten orsakar mycket bekymmer. Kluge menar att vi behöver använda vårt sunda förnuft och fundera över om vi verkligen behöver resa i sommar, vilket i så fall måste göras ansvarsfullt.