Planera begravning vid livets slutskede

När en anhörig går bort ställs livet på ända. En älskad person finns inte längre bland oss. Inte sällan har bortgången föregåtts av en tids sjukdom. I vissa fall kan personen då själv berätta om sina tankar och önskemål kring begravningen. Här tar vi upp några frågor att ställa.

Många äldre som närmar sig livets slut får palliativ vård, antingen i hemmet eller på sjukhus. Vården i livets slutskede syftar till att minska lidande, lindra symptom och se till att personen har det så bra som möjligt. Parallellt med att du förbereder dig på att förlora en nära vän eller anhörig, kan det vara bra att börja fundera över begravningen. En bra begravningsbyrå kan vara ett stöd och en hjälp på många sätt. Denna begravningsbyrå i Göteborg är ett familjeägt företag med lång erfarenhet.

Personliga önskemål

Det blir allt vanligare att människor i förväg kontaktar en begravningsbyrå för att dokumentera sina önskemål kring en framtida begravning. De flesta byråer har ett arkiv där dokumenten förvaras, ofta är det kostnadsfritt. Det går att ladda ner denna typ av dokument från begravningsbyråernas hemsidor.

Saker att ta upp inför en begravning

Om det är möjligt, prata med din vän eller anhörig om hur denne vill ha sin begravning. Till hjälp listar vi några frågor att ställa.

  • Var vill du bli begravd?
  • Vill du kremeras eller jordsättas?
  • Ska din begravning hållas i kyrkan eller någon annanstans?
  • Har du särskilda önskemål kring ceremonin?

Olika begravningar och gravplatser

Det går att välja mellan jord- eller kremationsbegravning. Jordbegravning innebär att begravas i kista, oftast på en gravplats. Det går också att begrava kistan i en gravlund, som är ett mer anonymt gravskick. Vid kremering hamnar askan i en urna, som sedan kan gravsättas i en urngrav eller askgravlund. Askan kan även spridas i naturen.

Religiös eller borgerlig begravning

Ska det vara en religiös begravning, och i så fall vilken? Alternativet är att ha en borgerlig begravning. En borgerlig ceremoni är friare och kan anordnas utifrån egna önskningar, och hållas i en profan lokal.

Ceremonins utformning

Denna diskussion påverkas av om det är en religiös eller borgerlig begravning. Vid en kristen begravning handlar det bland annat om att välja psalmer. Vid en borgerlig ceremoni kan personen själv välja vilka sånger som ska spelas. Det finns också utrymme för att läsa dikter och hålla tal.