Det är viktigt för alla parter att det finns vikarier

Att ha rätt personal på rätt plats är extra viktigt inom vården. När ordinarie personal inte kan jobba är det viktigt att det finns kompetenta vikarier som kan hoppa in och jobba istället. En bra vikarie kan betyda enormt mycket för en arbetsplats.

I en perfekt värld skulle all anställd vårdpersonal arbeta sina arbetspass. Men så ser inte verkligheten ut. Människor blir sjuka och barn till vårdpersonal blir sjuka vilket gör att det nästan alltid finns någon frånvaro från ordinarie personal. Då behövs det vikarier som kan kliva in och arbeta istället. Det är viktigt att vikarierna som arbetar istället har kompetensen att genomföra ett bra jobb för att kunna ge bra vård till vårdtagarna. Genom att anlita ett företag som arbetar med bemanning inom vård och omsorg ökar chanserna att få kompetent extrapersonal. Ett bemanningsföretag har nämligen valt ut sina vikarier med omsorg för att kunna ge vårdgivare den bästa möjliga personalen för dem. Bemanningsföretag matchar rätt arbetskraft till rätt vårdgivare.

Vikten av en smidig process för vikarieanskaffning

Speciellt nu under Corona-pandemin är det extra viktigt att det finns vikarier som kan hoppa in. Under pandemin är det ett högt tryck på vårdpersonalen att de ska leverera bra vård. Att leta vikarie är en krävande process som tar mycket tid och energi. Genom att ha en smidig process för att fylla arbetspass underlättar det oerhört mycket för den som ska leta en vikare.

Viktigt att det finns vikarier för personalens skull

Det är viktigt att det finns vikarier att tillgå vid behov för den ordinarie personalens skull. Den som blir sjuk behöver då inte ha dåligt samvete utan vet att det finns kompetent personal som täcker upp. För det är en enorm press för personalen att känna att de inte kan vara sjuka eller vårda sjuka barn.